Tillståndsbevis från IVO

För Familjehem

Tillståndsbevis från IVO

Hur blir vi familjehem?

I första skedet – kontakt samt hembesök
Om du är intresserad av att bli familjehem är du varmt välkommen att kontakta oss genom att ringa, mejla eller anmäla ditt intresse här på hemisdan. I första skedet vill vi gärna komma på ett hembesök för att ge er chansen att berätta mer om er själva och er familjesituation samt från vår sida beskriva uppdraget mer ingående. Att öppna upp sitt hem är ett stort och viktigt beslut och vi vill därför gärna fungera som ett bollplank för dig och eventuella familjemedlemmar i processen.

Vad innebär det att vara familjehem?

Familjehemmens uppdrag innebär konkret att:

  • Tillgodose barnets grundläggande behov enligt vårdplan
  • Sköta kontakter med förskola eller skola, sjukvård och tandvård enligt vårdplan
  • Samverka med barnets biologiska nätverk enligt vårdplan
  • Samverka i uppföljning och utvärdering enligt vårdplan
  • Samarbeta med handläggare, konsulenter och biologiska föräldrar för barnets bästa

Utredning

Efter att samtliga familjemedlemmar över 15 år lämnat registerutdrag ifrån misstanke – och belastningsregistret, socialregistret samt skuldregister till oss kan vi påbörja vår utredning. Utredningen görs enligt  Kälvestensmetoden som är en halvstrukturerad intervjumetod som utarbetats av Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten. Det är den mest vedertagna metod som används i Sverige idag.

Metoden bygger på psykodynamisk teori och tillämpades från början till att få en bild av biologiska föräldrars resurser. Metoden omarbetades i slutet av 70-talet för att anpassas till familjehemsutredningar och har sedan dess utvecklats och förfinats. Det som framkommer under intervjuprocessen är till exempel parternas bakgrund, uppväxt, förebilder i föräldraskapet, familjens rollfördelning, samspel och hur kommunikationen fungerar i familjen.

Intervjun genomförs av Hemnovia med båda makarna, men var för sig under en för- eller eftermiddag. Intervjun sker om möjligt på en neutral plats där risken för störande moment är minimal. Intervjun kommer sedan att analyseras, för att se om förutsättningarna för ett samarbete med er som familjehem finns.

Anmäl intresse

Vi söker både familjehem och jourhem där barnet eller ungdomen kan bygga upp en trygg värld.

Bli familjehem eller jourhem

Vill ni bli familjehem eller jourhem? Skicka ett mejl till familjehem@hemnovia.se.k78.itc.se så berättar vi mer!

Frågor & Svar

Har ni några frågor? Läs våra vanliga Frågor & Svar.

Kontakta oss

Hittar ni inte den fråga ni söker, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mejl till familjehem@hemnovia.se.k78.itc.se

När förutsättningar för att vara familjehem finns

I de fall Hemnovia bedömer att er familj uppfyller kriterierna för att fungera som ett familjehem, påbörjas en process av att matcha med ett barn/ungdom. När Hemnovia har en placering som kan passa in hos er, hör vi av oss med en presentation av barnet/den unge för att ni ska få er en bild av barnet/ungdomen och för att placeringen ska bli så bra som möjligt. Om samtliga parter; ni, socialtjänsten och vi bedömer att placering är lämplig, bokas ett studiebesök in.

Frågor & Svar

Jag vill bli familjehem, hur går det till?

Börja med att läsa informationen som finns här på hemsidan. Om du fortfarande är intresserad så kontakta oss via telefon eller maila oss via kontaktformuläret. Här berättar ni kortfattat om vem ni är, familjens sammansättning, husdjur, er livssituation, hur ni bor, arbetssituation, intressen och framförallt varför ni önskar arbeta som jour- eller familjehem. Vi kontaktar givetvis er om det är något som vi önskar mer detaljer eller information om.

Ett krav är att säkerställa att man har en livssituation som passar för ett familjehem vilket innebär att vi kontrollerar alla vuxnas historik enligt nedan. De registerutdrag vi behöver är:

  • Polisen – Misstanke samt belastningsregistret, dvs två olika registerutdrag
  • Socialregistret – inhämtas från den kommun, eller stadsdel, ni bor i
  • Skuldfrihetsintyg – inhämtas från kronofogdemyndigheten

Registerutdragen skall skickas till oss i obrutna/oöppnade kuvert dvs så som ni fått dem från myndigheten. Vi tillser givetvis att ni får kopior på dessa när vi har öppnat kuverten. Observera att vi vill ha från båda makar om ni är två vuxna i hushållet eller har vuxna barn som är hemmaboende.

Om allt ser bra ut efter dessa första steg tar vi kontakt med er för ett personligt möte och en intervju. Vår personal arbetar under denna fas med vedertagna metoder och verktyg för att etablera en profil på er som familj. Den tolkas sedan av experter och vi ger besked om det är möjligt med ett samarbete eller inte.

Hur länge bor ett barn/ungdom hos oss?

Det skiljer sig på om man är jour- eller familjehem.

För Jourhem så bor ett placerat barn i familj under utredningstiden. Det kan innebära allt från några dagar till fyra månader. Under placeringstiden får den ansvarige handläggaren tid att utreda barnets behov och fastställa en plan på hur man kan göra det bästa för barnet framöver. Under handläggningstiden är det viktigt att jourhemmet är en trygg plats för ett barn/ungdom i en lugn och stabil familjemiljö.

I ett familjehem kan ett barns vistelse bli betydligt mycket längre. Det är inte ovanligt att det kan bli flera år.

Kan man ha ett vanligt arbete eller måste vi vara hemma på dagtid?

Varje placering har sina specifika behov. Hemnovia säkerställer tillsammans och i samråd med er rätt typ av placering för er. I många fall kan man arbeta heltid som vanligt men andra situationer kan ställa krav på att det finns en vuxen i familjen som är hemma på del- eller heltid.

Genom att ordentligt analysera och diskutera igenom en tänkt placering innan, så att förutsättningar och förväntningarna är klargjorda, minimeras risken för förändringar när barnet väl är på plats.

Måste barnet ha ett eget rum?

Det är viktigt att man är en familj som har ett tryggt, varmt och välkomnande hem, men det är också viktigt att man som tonåring kan stänga om sig och få vara ifred emellanåt. Därför ska barnet/ungdomen ha ett eget rum. I en syskonplacering kan det kännas tryggt att dela rum och för mindre barn kan det vara passande att dela rum med något barn i familjen.

Hur ska rummet vara möblerat?

Det egna rummet skall vara en trivsam miljö och möblerat på ett åldersanpassat sätt.

Till exempel innebär det att om man önskar ta emot spädbarn ska det finnas en spjälsäng samt leksaker och barnböcker. Tillgång till ett skötbord i rummet eller i badrum. Det finns inget krav på att det ska finnas TV eller dator.

Då jourhemsplaceringar kan ske plötsligt och när som på dygnet kan detta innebära att ett barn/ungdom kommer endast i de kläder de har på sig. Det är därför viktigt att man som jourhem har extra toalett-, hygien- och tandvårdsprodukter hemma.

Hemnovia lämnar råd och förslag på möblering och rumsmiljö i samband med hembesöket.

Vad ska man som familjehem stå för när det gäller fickpengar och kläder?

När det kommer ett barn till ett familjehem så ska barnet ha med sig kläder för säsongen, det ska familjen inte behöva handla. Kläder ska finnas med från deras hem, eller via socialtjänsten. Det ska även finnas ett kort för kommunala färdmedel så barnet kan resa till och från skola. I annat fall får det överenskommas separat.

När det gäller mindre barn så är det samma princip, det ska finnas kläder till barnet och om det finns behov även bilbarnstol och barnvagn. När det gäller fickpengar finns ett speciellt system inom Hemnovia för hur man ska hantera det.

Får man betalt som familjehem?

Absolut får man det.

Vi ser dock gärna att ersättningen inte skall vara den främsta drivkraften för att bli familjehem. Ersättningen delas upp och betalas ut som:

  • En arvode-/lönedel – denna del tar ni upp till beskattning precis som andra löneinkomster.
  • En omkostnadsdel – denna del är ersättning för familjens kostnader för barnet och är således skattefri.

Hemnovia har en bra ersättningsnivå som uppskattas av familjehemmen. Detta regleras i ett skriftligt avtal. Hemnovia förklarar i detalj hur ersättningarna ser ut och hur de utbetalas etc vid första intervjutillfället. Normalt är att ersättningar precis som vanlig lön betalas ut månadsvis.