Hemnovia


Med barnen och hjärtat på rätt plats


Vi erbjuder tjänster som jourhem och familjehem

Hemnovia erbjuder tjänster som jourhem, familjehem och skyddat boende för både barn och vuxna. De utmaningar som vi arbetar med skiljer sig för varje placering, eftersom människan mitt i är alltid unik, med helt egna förutsättningar att ta till sig stöd och behandling, därför gör vi alltid en individuell bedömning i alla uppdrag. Vårt mål är naturligtvis att vi ska nå de uppsatta målen och vår erfarenhet är att det går hand i hand med en kollegial relation till socialtjänsten, präglad av total öppenhet. Och i den andan slår vi gärna fast att trygghet, arbetsro och insyn är vad vi strävar efter att erbjuda.

Inom Hemnovia arbetar familjehemskonsulenter som är utbildade socionomer med erfarenhet inom olika områden som socialtjänst, institutionsvård, kriminalvård, familjemottagning, HVB-verksamhet, integrationsarbete samt missbruk – och hedersproblematik. Vi har både kunskap och erfarenhet i att handleda samt utreda familjehem. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och deltar därmed regelbundet vid olika utbildningar och seminarier. Hemnovia har även tillgång till utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter.

Hemnovia är medlem i faco – Familjevårdens Centralorganisation

Via vår jourtelefon kan socialtjänst samt familjehem alltid komma i kontakt med oss dygnet runt, året runt.

072-877 81 30

Kontakta oss


info@hemnovia.se
072-877 81 30

Vår adress


Marieholmsgatan 42
415 02 Göteborg