Tillståndsbevis från IVO

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Tillståndsbevis från IVO

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Vi erbjuder tjänster som jourhem och familjehem
Hemnovia erbjuder tjänster som jourhem, familjehem och skyddat boende för både barn och vuxna. De utmaningar som vi arbetar med skiljer sig för varje placering, eftersom människan mitt i är alltid unik, med helt egna förutsättningar att ta till sig stöd och behandling, därför gör vi alltid en individuell bedömning i alla uppdrag. Vårt mål är naturligtvis att vi ska nå de uppsatta målen och vår erfarenhet är att det går hand i hand med en kollegial relation till socialtjänsten, präglad av total öppenhet. Och i den andan slår vi gärna fast att trygghet, arbetsro och insyn är vad vi strävar efter att erbjuda.

Inom Hemnovia arbetar familjehemskonsulenter som är utbildade socionomer med erfarenhet inom olika områden som socialtjänst, institutionsvård, kriminalvård, familjemottagning, HVB-verksamhet, integrationsarbete samt missbruk – och hedersproblematik. Vi har både kunskap och erfarenhet i att handleda samt utreda familjehem. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och deltar därmed regelbundet vid olika utbildningar och seminarier. Hemnovia har även tillgång till utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter.

Hemnovia är medlem i faco – Familjevårdens Centralorganisation

Via vår jourtelefon kan socialtjänst samt familjehem alltid komma i kontakt med oss dygnet runt, året runt.

Tel: 073-878 39 52