Tillståndsbevis från IVO

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Tillståndsbevis från IVO

Hemnovia

Med barnen och hjärtat på rätt plats

Hemnovia erbjuder trygga, erfarna och kompetenta jourhem, familjehem samt skyddat boende för både barn och vuxna. De utmaningar som vi arbetar med skiljer sig för varje placering, eftersom människan mitt i alltid är unik, med helt egna förutsättningar att ta till sig stöd och behandling. Därför gör vi alltid en individuell bedömning i alla våra uppdrag.

Vår ambition i varje enskilt uppdrag är att nå de gemensamma målen som satts upp, och vår erfarenhet är att det går hand i hand med en kollegial relation till socialtjänsten, präglad av total öppenhet. Och i den andan slår vi gärna fast att kvalitet, arbetsro och insyn är vad vi strävar efter att erbjuda.

Inom Hemnovia arbetar familjehemskonsulenter som är utbildade socionomer med erfarenhet inom olika arbetsområden som socialtjänst, institutionsvård, kriminalvård, familjemottagning, HVB-verksamhet, integrationsarbete samt missbruk – och hedersproblematik. Vi har både kunskap och erfarenhet i att handleda samt utreda familjehem. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och deltar därmed regelbundet vid olika utbildningar och seminarier. Hemnovia har även ett nära samarbete med utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter.